กระชายสกัดเย็นด้วยเครื่อง Blendplus Mini slow juicer อาจจะช่วยต้านโควิด-19 Covid-19 มีผลทดลอง

กระชายสกัดเย็นด้วยเครื่อง Blendplus Mini slow juicer อาจจะช่วยต้านโควิด-19 Covid-19 มีผลทดลอง

วิธีการทำกระชายสกัดเย็นด้วยเครื่อง Blendplus Mini slow juicer ที่อาจจะช่วยต้านโควิด-19พร้อมมีผลทดลองรองรับ ดีต่อสุขภาพ

JUICERCLUB JUICERCLUB 02-454-1465 Juicerclub@gmail.com